Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/05/18/LA/RK

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych z podziałem na 7 zadań

OGŁOSZENIE

22.01.2018- OGŁOSZENIE

zmienione ogłoszenie 2018-OJS019-039299-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

Zał. nr 1- arkusz asortymentowo–ilościowo-cenowy

Zał. nr 1a- opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 3 – JEDZ

Zał. nr 4- projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

30.01.2018- odpowiedź na pytania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.
ARKUSZE NAZWANE „OFERTA” SĄ PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE WERSJI ELEKTRONICZNYCH ARKUSZY PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH WERSJI ELEKTRONICZNYCH.
PLIKI „OFERTA” ZOSTAŁY UMIESZCZONE INFORMACYJNIE.
WIĄŻĄCE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW SĄ DOKUMENTY ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ WRAZ Z OFERTĄ

07.02.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA

WYNIK POSTĘPOWANIA

12.02.2018- wybór zadania 1,2 i 3

14.02.2018- wybór zadanie 5

19.02.2018- wybór zadanie 7

 20.02.2018- wybór zadania 4 i 6