Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/05/19/IEL/JG – 16.01.2019r.

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 – przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listów),

Pakiet nr 2 – przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich (paczek).

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert