Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/08/19/IT/JG – 04.03.2019r.

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu dotyczących:

1) remontu pomieszczeń Oddziału Radioterapii Stacjonarnej P-2 na I piętrze budynku B wraz z dostawą i montażem paneli medycznych ściennych, systemu przyzywowego oraz systemu komunikacji głosowej z podziałem na 2 etapy – Pakiet nr 1,

2) budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowy instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w bud. B – Pakiet nr 2,

3) wymiany wykładziny pcv w pomieszczeniach Laboratorium Diagnostycznego w bud. D – Pakiet nr 3

Ogłoszenia:

04.03.2019r. – Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: