Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/10/18/LA/AW – 02.02.2018

Sukcesywna dostawa opatrunków i tamponów ginekologicznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 75 pakietów

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 14.02.2018r.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 512895 opublikowane 02.02.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500030042 opublikowane 09.02.2018r.

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 09.02.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy 1

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wadium

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 09.02.2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.
ARKUSZE NAZWANE „OFERTA” SĄ PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE WERSJI ELEKTRONICZNYCH ARKUSZY PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH WERSJI ELEKTRONICZNYCH.
PLIKI „OFERTA” ZOSTAŁY UMIESZCZONE INFORMACYJNIE.
WIĄŻĄCE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW SĄ DOKUMENTY ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ WRAZ Z OFERTĄ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – PAKIET 64 – 23.02.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PAKIET 64 – 22.02.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA PAKIETY 1-63, 65-75:

Informacja o wyniku postępowania 03.04.2018

Uchylenie wyboru oferty i unieważnienie w Pakiecie 54 z 09.04.2018