Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/101/18/II/JG – 21.11.2018r.

Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert: