Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/103/18/LAM/AJ-11.12.2018r.

Dostawa aparatury medycznej różnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety (ID 181224)

Informacje dotyczące postępowania w lewym górnym rogu ,,Platforma zakupowa”