Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/104/18/IT/JHP-13.12.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 28.12.2018  10:00/10:15

SUKCESYWNE DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO W STANIE CIEKŁYM W ILOŚCI 150 000 KG TRANSPORTEM SPECJALISTYCZNYM ORAZ USŁUGĘ DZIERŻAWY ZBIORNIKA CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO O POJEMNOŚCI OD 3,0 DO 4,0 M3 WRAZ Z PAROWNICA O WYDAJNOŚCI OD 80 DO 150 M3/H  DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU PRZEZ OKRES 36 MCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

13.12.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19.12.2018 ZMIANA Ogłoszenie nr 500303010

SIWZ+OGŁOSZENIE

13.12.2018 SIWZ

13.12.2018 załącznik nr 1-arkusz asortymentowo cenowy

13.12.2018 załącznik nr 2 druk oferty

13.12.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

13.12.2018 załącznik nr 4 -projekt umowy aw

20.12.2018 załącznik nr 4 -Modyfikacja projekt umowy

13.12.2018 Załącznik-nr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

13.12.2018 Załącznik nr 6 do umowy – porozumienie

13.12.2018 Załącznik nr 7- Wykaz dostaw

13.12.2018 załącznik nr 8 mapa sytuacyjna

13.12.2018 Załącznik nr 9 do umowy – Klauzule informacyjne (1)

19.12.2018 zmiana terminu

20.12.2018 odp. nr 1

28.12.2018 zbiorcze zestawienia

09.01.2019 wybór