Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/11/18/LZF/JG – 21.02.2018r.

Sukcesywna dostawa masek do radioterapii stereotaktycznej i bolusów z podziałem na 4 pakiety.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki: