Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/13/18/LZP/JG – 09.02.2018r.

Sukcesywna dostawa sprzętu do diagnostyki in-vitro, odczynników, formaliny i parafiny z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21 luty 2018r. godz. 11:00/11:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22 luty 2018r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: