Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/13/20/LBO/JG – 31.03.2020r.

Sukcesywna dostawa protez (implantów) piersi, siatek oraz sizerów śródoperacyjnych z podziałem na 6 pakietów.

UWAGA: Zgodnie z rekomendacją Urzędu Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Wszystkie informacje znajdują się w zmienionym ogłoszeniu, zmodyfikowanej SIWZ oraz pod adresem:  https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/332916

W związku z powyższym, zmianie ulega termin skłania i otwarcia ofert na dzień 15 kwietnia 2020r. godz:11:00/11:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17 kwietnia 2020r. godz. 11:00/11:15.

UWAGA: W związku z omyłkowo podaną godziną składania i otwarcia ofert w Odp. 1 – pismo nr EZP/349/20 z dnia 10.04.2020r., Zamawiający informuje, iż prawidłowa godzina składania i otwarcia ofert to godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenie:

SIWZ i załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: