Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/14/18/LA/RK- 08.02.2018 r

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych z podziałem na 8 zadań

OGŁOSZENIE

09.02.2018-ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

Zał. nr 1- arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy

Zał. nr 1a- opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 3 – JEDZ

zał. nr 4- projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

odpowiedź 19.02.18

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.
ARKUSZE NAZWANE „OFERTA” SĄ PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE WERSJI ELEKTRONICZNYCH ARKUSZY PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH WERSJI ELEKTRONICZNYCH.
PLIKI „OFERTA” ZOSTAŁY UMIESZCZONE INFORMACYJNIE.
WIĄŻĄCE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW SĄ DOKUMENTY ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ WRAZ Z OFERTĄ

27.02.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

02.03.2018- wybór zadania 3 i 4, unieważnienie zad. 6

06.03.2018- wybór ZADANIA 1,5 i 7

08.03.2018- wybór ZADANIE 2

09.03.2018- wybór ZADANIE 8