Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/14/19/LA/AJ-27.02.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów do pielęgnacji skóry z podziałem na 10 zadania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pod poniższym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/202398