Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/15/18/LZE/AW – 22.02.2018

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA  w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 i w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 (Pakiet 1)  oraz dostawa systemu raportowania dla osób zarządzających radioterapią zintegrowanego z systemem weryfikacji i zarządzania ARIA firmy Varian Medical Systems (Pakiet 2)

UWAGA: Zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 09.03.2018

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS037-080661-pl opublikowane 22.02.208r.

Ogłoszenie 1 o zmianie ogłoszenia opublikowane pod nr 2018-OJS060-133198-pl w dniu 27.03.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 2 pakiety

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 2 pakiety – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz cenowy – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy Pakiet 1

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy Pakiet 1 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 2

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 2 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ – Ilość i doświadczenie personelu serwisu – dla kryteriów oceny ofert

Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1

Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2

Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 – zmiana 29.03.2018

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz usług

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 22.03.2018 roku

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 29.03.2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 09.04.2018

WYNIK PRZETARGU:

Informacja o wyniku postępowania na stronę 10.04.2018