Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/16/20/LZDL/JG – 06.05.2020r.

Sukcesywna dostawa pasków testowych i odczynników do analizy moczu wraz z dzierżawą systemu do automatycznego badania parametrów fizyko-chemicznych i osadu moczu na okres 36 miesięcy.

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty znajdują się również pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/342338

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18 maja 2020r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20 maja 2020r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: