Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/17/20/LA/JG – 29.04.2020r.

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych z kategorii opatrunki z podziałem na 20 zadań.

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/340429

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11 maja 2020r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

Uprzejmie informuję, iż wszystkie złożone oferty – Formularze cenowe – dostępne są na Platformie zakupowej pod podanym powyżej linkiem.