Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/18/19/LZDL/JG – 03.04.2019r.

Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 – do koagulologii na okres 36 miesiecy,

Pakiet nr 2 – do hematologii na okres 24 miesięcy.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.04.2019r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: