Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/2/18/IT/AW – 08.01.2018

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem osłony radiologicznej w ościeżu drzwi wejściowych do pomieszczenia terapeutycznego Pracowni Brachyterapii na parterze budynku B Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 501975 o zamówieniu – 08.01.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Dokumentacja projektowa)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 23.01.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 12.02.2018:

Informacja o wyniku postępowania – 12.02.2018