Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/20/18/IT/AW – 14.03.2018

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu związanych z:

a) przebudową pracowni endoskopii w łączniku budynku A i A1 wraz z dostarczeniem i montażem sprzętu medycznego – Pakiet 1

b) dostosowaniem pomieszczeń w budynku „B” i „D” dla Zakładu Patomorfologii – Pakiet 2

UWAGA: Termin składania/otwarcia ofert ziemiony na 05.04.2018  godz. 10:00/10:15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 531040 opublikowane 14.03.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500066924 z dnia 28.03.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 28.03.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ -OPZ Pakiet 1

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – Pakiet 1

Załącznik nr 4a do SIWZ – Wzór umowy – Pakiet 2

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – OPZ Pakiet 2

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 26.03.2018

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 28.03.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 05.04.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania 20.04.2018