Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/20/19/IEL/JHP-09.04.2019

UWAGA  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I  OTWARCIA OFERT 23.04.2019 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁĄDANIA I OTWARCIA OFERT 24.04.2019 10:00/10:15

DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH MEBLI Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW DLA DOLNOSLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

09.04.2019 Ogłoszenie nr 535001

15.04.2019 Ogłoszenie nr 540073976

18.04.2019 Zmiana ogłoszenia 

SIWZ + ZAŁACZNIKI

09.04.2019 SIWZ MEBLE

18.04.2019 MODYFIKACJA SIWZ MEBLE

09.04.2019 załacznik nr 1- PAKIET 1_BUDYNEK B – oddział P4

09*.04.2019 załącznik nr 1a- PAKIET 1_BUDYNEK B – oddział P4

09.04.2019 załacznik nr 2-PAKIET 2_Budynek B pok 209

09.04.2019 załącznik nr 2 a ARKUSZ- PAKIET 2_Budynek B pok 209

09.04.2019 załacznik nr 3-PAKIET 3_Budynek B pok 210

09.04.2019 załacznik nr 3a ARKUSZ -PAKIET 3_BUDYNEK B pok 210

09.04.2019 załacznik nr 4- PAKIET 4_Budynek B pok 211

09.04.2019 załacznik nr 4a ARKUSZ – PAKIET 4_Budynek B pok 211

09.04.2019 załacznik nr 5-PAKIET 5_Budynek B pok 212

09.04.2019 załacznik nr 5a ARKUSZ -PAKIET 5_Budynek B pok 212

09.04.2019 załacznik nr 6-PAKIET 6_Budynek F pok 16

09.04.2019 załacznik nr 6a ARKUSZ -PAKIET 6_Budynek F pok 16

09.04.2019 załacznik nr 7-PAKIET 7_Budynek D_Analityka Ogólna

07.04.2019 załacznik nr 7a ARKUSZ -PAKIET 7_Budynek D_Analityka Ogólna

09.04.2019 załacznik nr 8- PAKIET 8_HEMATOLOGIA 1 piętro

09.04.2019 załacznik nr 8a ARKUSZ-PAKIET 8_HEMATOLOGIA 1 piętro

09.04.2019 załacznik nr 9-PAKIET 9_Budynek C_sekretariat

09.04.2019 załacznik nr 9a ARKUSZ -PAKIET 9_BUDYNEK C sekretariat

09.04.2019 załacznik nr 10 -projekt umowy aw

09.04.2019 Załącznik nr 11-oswiadczenie

09.04.2019 Załącznik-nr 12-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.04.2019 Załącznik do umowy- porozumienie

09.04.2019 Załącznik nr 14-Formularz oferty

18.04.2019 Modyfikacja Załącznik nr 14-Formularz oferty

15.04.2019 zmiana terminu

17.04.2019 odp. nr 1

18.04.2019 wyjaśnienie

Informacje z otwarcia ofert

24.04.2019 zbiorcze zestawienie ofert

08.05.2019 wybór pakiet nr 1,2,4,5,6,7,8,9

17.05.2019 wybór pakiet nr 3