Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/21/18/LA/RK – 27.03.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18F CHOLINA  –  180 DAWEK 18 F CHOLINY.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

27.02.2018- opublikowane ogłoszenie 2018-OJS060-132072-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

Zał. nr 1- arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy

Zał. nr 1a- opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 3 – JEDZ

zał. nr 4- umowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

10.05.2018- OTWARCIE OFERT

05.07.2018 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY