Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/22/19/IT/JG – 18.04.2019r.

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu dotyczących wykonania remontu frangmentu węzła przygotowania C.W.U. kotłowni gazowej budynku „A”  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert: