Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/24/18/LAM/AW – 10.04.2018

Dostawa mebli medycznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety:

– Pakiet 1 – dostawa i montaż mebli medycznych do Pracowni Endoskopowej,

– Pakiet 2 – dostawa mebli medycznych (szafki, stojaki do kroplówek, wózki, łóżka) dla Oddziału Urologii

Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Skin Cancer Unit w  Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 6 pakietów.

UWAGA: ZMIANA TERNINU SKŁADANIA OFERT NA 23.05.2018R.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS069-152777-pl opublikowane 10.04.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-OJS093-211039-pl opublikowane 17.05.2018r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 16.05.2018

Załącznik nr 1a do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy – Pakiet 1 – Endoskopia

Załącznik nr 1b do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy – Pakiet 2 – Urologia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6a do SIWZ – OPZ Endoskopia – Pakiet 1

Załącznik nr 6b do SIWZ – OPZ Urologia – Pakiet 2

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 27.04.2018

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 16.05.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 23.05.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania 12.06.2018