Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/25/18/LBO/AJ- 05.04.2018 r.

SUKCESYWNA DOSTAWA PROTEZ (IMPLANTÓW) PIERSI, SIATEK ORAZ SIZERÓW ŚRÓDOPERACYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 17.04.2018R. 10:00/ 10:15

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 19.04.2018r. 10:00/ 10:15

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 20.04.2018r. 10:00/ 10:15

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 24.04.2018r. 11:00/ 11:15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

05.04.18r Ogłoszenie o zamówieniu

ZMIANA OGŁOSZENIA:

19.04.2018r.Zmiana Ogłoszenie nr 500086745

16.04.2018r.Zmiana Ogłoszenia nr 500082545

13.04.2018r.Zmiana Ogłoszenie nr 500080768

12.04.2018r.Zmiana ogłoszenia nr 500079101

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

19.04.2018 ZMIANA SIWZ

16.04.2018 ZMIANA SIWZ

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ- Arkusz asortymentowo- ilościowo-cenowy 

19.04.2018r. ZMIANA Załącznik-Nr-2-Formularz-OFERTY-1 brest

16.04.2018r. ZMIANA Załącznik-Nr-2-Formularz-OFERTY-1 brest

Załącznik Nr 2 do SIWZ-Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 do SIWZ-Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz dostaw

16.04.2018r ZMIANA Załącznik nr 5-Projekt-umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ-Projekt umowy

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

Zestawienie ofert z dnia 24.04.2018r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

19.04.2018 r.-Informacja dla Wykonawców nr 2 

16.04.2018-Informacja dla Wykonawców nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE/ UNIEWAŻNIENIU:

25.04.2018r.- Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 1

INFORMACJE Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

05.06.2018r.- Wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie nr 2– MEDOPLUS

08.05.2018R.-Wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie nr 3- HAMMERMED

23.05.2018R.-Zawiadomienie o odrzuceniou oferty- pakiet 2 PETERS SURGICAL