Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/25/20/LNPPSO/JG – 29.06.2020r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 05.08.2020r. GODZ. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31 lipca 2020r.
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 28.07.2020r. GODZ. 10:00/10:15
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 24.07.2020r. GODZ. 10:00/10:15
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 17.07.2020r. GODZ. 10:00/10:15
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 10.07.2020r. GODZ. 10:00/10:15
 

Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej i tętniczej

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/359697

Informacja z otwarcia ofert 05.08.2020r.

Odpowiedzi:

Odpowiedź nr 1

Odpowiedzi nr 2

Odpowiedź nr 3

Odwołanie:

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki: