Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/27/18/LAM/AW – 10.04.2018

Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Skin Cancer Unit w  Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 6 pakietów.

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 22.05.2018

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS069-152774-pl opublikowane 10.04.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-OJS093-210955-pl opublikowane 17.05.2018r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 14.05.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy aw-1

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6a do SIWZ – OPZ aparat do kriochirurgii – pak 1

Załącznik nr 6b do SIWZ – OPZ aparat do terapii fotodynamicznej – pak 2

Załącznik nr 6c do SIWZ – OPZ Elektrochemioterapia – pak 3

Załącznik nr 6d do SIWZ – OPZ Elektrochirurgii – pak 4

Załącznik nr 6e do SIWZ – OPZ mikroskop konfokalny – pak 5

Załącznik nr 6f do SIWZ – OPZ Wideodermatoskop – pak 6

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 25.04.2018

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 14.05.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 22.05.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA – 28.06.2018:

Informacja o wyniku postępowania 28.06.2018

INFORMACJA O UCHYLENIU WYNIKU W PAKIECIE NR 6 – 09.07.2018:

Uchylenie wyboru oferty w Pakiecie 6 i odrzucenie oferty 09.07.2018r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W PAKIECIE 6:

Informacja o wyniku postępowania Pakiet 6 – 16.07.2018r.