Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/27/20/IEL/JHP- 29.07.2020

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/367196

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety Pakiet 1 – ARTYKUŁY BIUROWE Pakiet 2 – ARTYKUŁY PAPIERNICZE

29.07.2020 Ogłoszenie nr 564319

29.07.2020 SIWZ

29.07.2020 załacznik nr 1 i 2

29.07.2020 załacznik nr 3-oferta

29.07.2020 Załącznik-nr-4-PROJEKT UMOWY pakiet nr 1,2AS

29.07.2020 Załącznik nr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

29.07.2020 załacznik nr 6-oświadczenie

10.08.2020 Informacja z otwarcia ofert

25.08.2020 wybór pakiet nr 1,2