Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/3/18/II/AW – 12.01.2018

Świadczenie usług informatycznych w zakresie administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramowania, serwisu sprzętu komputerowego, obsługą sieci telekomunikacyjnej oraz wspomaganiem administrowania systemem medycznym wraz z najmem pomieszczenia w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz w filiach w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5 i w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS008-013771-pl opublikowane 12.01.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS020-042421-pl opublikowane 30.01.2018

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 25.01.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 25.01.2018

Załącznik nr 4a do SIWZ – Wzór umowy najmu

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – zmiana 25.01.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Doświadczenie zespołu – dla kryteriów oceny ofert

WYKAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 25.01.2018

INFORMACJA Z OTWARCVIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 20.02.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Zawiadomienie o wyniku postępowania 28.02.2018r.