Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/30/18/IT/JG – 19.04.2018r.

Dostawa klimatyzatorów w zespole budynków „A”, „F”, „H” wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi klimatyzatorów na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert: