Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/30/20/PDM/JHP- 16.07.2020

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów jednorazowego użytku do diagnostyki molekularnej oraz dzierżawa automatycznego i zamkniętego analizatora typu PCR w czasie rzeczywistym w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 12 pakietów.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364183