Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/31/18/LA/RK- 06.04.2018

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych z podziałem na 6 zadań

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Z 22.04.2018 NA 23.04.2018 (GODZ. 9.00/9.15)

OGŁOSZENIE

06.04.32018- OGŁOSZENIE 018-OJS067-148504-pl RK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz
Zał. nr 1- arkusz asort-iloś-cen
09.04.2018- zmieniony Zał. nr 1- arkusz asort-iloś-cen
Zał. nr 1a- opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 – Formularz oferty
Zał. nr 3 – JEDZ
zał. nr 4- projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, SPROSTOWANIA

09.04.2018- SPROSTOWANIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23.04.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYNIK POSTĘPOWANIA

07.05.2018 -wybór zadania 1,2 i 4, unieważnienie zad. 3

14.05.2018 wybór zadania 5 i 6