Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/32/20/IT/JG – 03.07.2020r.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z uruchomieniem Pracowni Endoskopii w budynku H należącym do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty i oświadczenia znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/361226

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24 lipca 2020r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28 lipca 2020r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

Po otwarciu ofert: