Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/35/18/LA/RK- 17.04.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO TRASTUZUMAB EMTANZYNY DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE

17.04.2018- ogłoszenie 2018-OJS074-163770-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz
Zał. nr 1- arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy
Zał. nr 1a- opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 – Formularz oferty
Zał. nr 3 – JEDZ
zał. nr 4- projekt umowy

04.05.2018r. – Zestawienie złożonych ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

21.05.2018- WYBÓR