Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/36/18/LZP/AW – 24.04.2018r.

Dzierżawa 3 aparatów do barwień immunohistochemicznych z oprogramowaniem i obsługą informatyczną wraz z sukcesywną dostawą odczynników oraz części zużywalnych do aparatu dla Zakładu Patomorfologii.

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 05.06.2018

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS079-176195-pl opublikowane 24.04.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 2018-OJS095-215888-pl

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 17.05.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY – zmiana 09.05.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy (1)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 15.05.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 17.05.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 24.05.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wymagania dla aparatów

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.04.2018 roku

 

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 09.05.2018 roku

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 15.05.2018 roku

Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 17.05.2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – ARKUSZ CENOWY – ZMIANA 17.05.2018

Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 24.05.2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – ARKUSZ CENOWY – ZMIANA 24.05.2018

INFORMACJ Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 05.06.2018

WYNIK PRZETARGU:

Informacja o wyniku postępowania 20.06.2018