Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/36/20/NDI/JG – 02.09.2020r.

Przeprowadzenie wyprzedzających ratunkowych badań archeologicznych oraz późniejszy nadzór archeologiczny w trakcie realizacji prac związanych z budową Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu.

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 01.10.2020 godz. 10:00/10:15

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.10.2020r. godz. 10:00/10:15

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

Wynik przetargu:

Informacja o wyniku postępowania – 23.10.2020