Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/37/18/II/JG – 02.05.2018r.

Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Skin Cancer Unit w Dolnośląkim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 22 MAJA 2018r.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

Po otwarciu ofert