Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/38/18/LAM/JG – 26.04.2018r.

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania oznaczeń w genie BRAF, NRAS/BRAF, BRAF oraz dzierżawa aparatu do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT