Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/39/18/IT/AW – 09.05.2018

Wykonanie projektu elektrycznego zasilania urządzeń w Pracowni Molekularnej w budynku „B” w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 555036 z dnia 09.05.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy (2)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 18.05.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania 30.05.2018