Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/41/18/LAM/RK – 26.04.2018r.

Dostawa, montaż, uruchomienie aparatury dla Pracowni Endoskopowej w Dolnośląskim Centrum Onkologii w podziale na 4 zadania

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 11.06.2018 GODZ. 10:00/10:15

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 28.06.2018 GODZ. 09:00/09:15

Ogłoszenia:

26.04.2018-OJS081-180743-pl

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS102-233060-pl

12.06.2018- ZM. 2018-OJS110-250392-pl

 

SIWZ + załączniki:

siwz

12.06.18 siwz

ZAŁ. NR 1A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1

12.06.18 ZAŁ. NR 1A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1

ZAŁ. NR 1B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 2

12.06.18 ZAŁ. NR 1B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 2

ZAŁ. NR 1C- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 3

ZAŁ. NR 1D- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 4

ZAŁ. NR 2- Arkusz asortymentowo-cenowy

12.06.18 ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

ZAŁ. NR 3- OFERTA

zał. nr 4- jedz

ZAŁ. NR 5- OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁ. NR 6-wykaz dostaw

ZAŁ. NR 7- PROJEKT UMOWY

12.06.18 – ZAŁ. NR 7- PROJEKT UMOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, SPROSTOWANIA

30.05.2018- INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT

08.06.2018- przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

12.06.2018- ODPOWIEDŹ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

03.07.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYNIK POSTĘPOWANIA

20.07.2018- unieważnienie zadanie 4

04.09.2018- wybór zadania 1,2 i 3