Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/44/20/IT/AWO – 21.09.2020r., godz. 10.00

Dostawa oraz montaż nowego zasilacza bezprzerwowego UPS w miejsce starego zainstalowanego w Dolnośląskim Centrum Onkologii Filia w Legnicy

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/376850

UWAGA: Zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 23.09.2020 10:00/10:15

UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA /OTWARCIA OFERT NA 25.09.2020 10:00/10:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie 11.09.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr nr 540178750

18.09.2020 Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-nr-540178750-1

 

SIWZ:

SIWZ

SIWZ – zmiana 17.09.2020r.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia-a

Załącznik nr 2 – Parametry techniczno-eksploatacyjne

Załącznik nr 2 – Parametry techniczno-eksploatacyjne – zmiana 17.09.2020r.

Załącznik nr 3 – Projekt umowy AF

Załącznik nr 4 – Formularz oferty

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6- Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 7- Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 8 -Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

 

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Odpowiedzi 1 z dnia 17.09.2020

18.09.2020 zmiana terminu

22.09.2020 odp. nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

30.09.2020r. – Zestawienie ofert

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

07.10.2020r. – Wybór oferty najkorzystniejszej