Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/46/18/LOBO/RK – 18.05.2018

Wykonanie audytu funkcjonowania Bloku Operacyjnego i medycyny okołooperacyjnej Zamawiającego oraz przedstawienie na tej podstawie raportu zawierającego kompleksową ocenę jego działalności oraz potencjału, wniosków i zaleceń dotyczących optymalizacji pracy.

UWAGA: zmiana terminu składania / otwarcia ofert na 04.06.2018

UWAGA: zmiana terminu składania / otwarcia ofert na 06.06.2018 GODZ. 10.00-10.15

UWAGA: zmiana terminu składania / otwarcia ofert na 11.06.2018 GODZ. 11.00-11.15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

18.05.2018- Ogłoszenie nr 560843

Ogłoszenie nr 500117408 o zmianie ogłoszenia 25.05.2018

29.05.2018- zmienione ogłoszenie

05.06.2018- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

SIWZ

ZAŁ. NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

29.05.2018-ZMOD. ZAŁ. NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ. NR 3- FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

29.05.2018- ZMOD. ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

07.06.2018- zmod. ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 5- WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 5A- WYKAZ OSÓB- KRYTERIUM OCENY

ZAŁ. NR 6A- WYKAZ DOŚWIADCZENIA 1

ZAŁ. NR 6B- WYKAZ DOŚWIADCZENIA 2

ZAŁ. NR 6C- WYKAZ DOŚWIADCZENIA 3

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.05.2018 roku

29.05.2018- odpowiedź

05.06.2018- informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

07.06.2018- odpowiedź 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

12.06.2018- informacja z otwarcia

WYNIK POSTĘPOWANIA

27.06.2018- wybór