Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/49/20/IT/AWO – 03.12.2020r., godz. 10.00

Dostawa nowego dźwigu wraz z jego montażem w budynku ,,H’’ w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie 17.11.2020r.

SIWZ:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 27.11.2020r.

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty – zmiana 27.11.2020r.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót_dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ -Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ -Potwierdzenie podstawowych parametrów technicznych

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania i odpowiedzi – 27.11.2020r.

Odpowiedzi na pytanie – 30.11.2020

OTWARCIE OFERT:

Zestawienie z otwarcia ofert – 03.12.2020r.

Notatka dot. otwarcia ofert z dn. 03.12.2020r.

WYBÓR:

Wybór oferty – 18.12.2020r.

 

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://dco.logintrade.net/zapytania_email,31028,f40ef5fc5d2ac8911c6a5362f89a06ab.html