Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/51/18/LAM/AW – 12.06.2018

Dostawa aparatury medycznej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 11 pakietów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS110-250069-pl opublikowane 12.06.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy aw

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6a do SIWZ – OPZ Pakiet 1 ssak

Załącznik nr 6b do SIWZ – OPZ Pakiet 2 drenaż klatki

Załącznik nr 6c do SIWZ – OPZ Pakiet 3 cykloergometr

Załącznik nr 6d do SIWZ – OPZ Pakiet 4 spirometr

Załącznik nr 6e do SIWZ – OPZ Pakiet 5 kardiomonitory

Załącznik nr 6f do SIWZ – OPZ Pakiet 6 Moduł do pomiaru kapnografii

Załącznik nr 6g do SIWZ – OPZ Pakiet 7 Manometr

Załącznik nr 6h do SIWZ – OPZ Pakiet 8 Fonendoskop

Załącznik nr 6i do SIWZ – OPZ Pakiet 9 Termometr bezdotykowy

Załącznik nr 6j do SIWZ – OPZ Pakiet 10 Torba interwencyjna

Załącznik nr 6k do SIWZ – OPZ Pakiet 11 Wózek jezdny do ssaka BASIC

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

03.07.2018- odpowiedzi na pytania

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 10.07.2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert 19.07.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania 06.09.2018