Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/51/20/IT/AW – 06.10.2020

Czyszczenie i dezynfekcja mechanicznej instalacji wentylacyjnej (central wentylacyjnych, kanałów, przepustnic oraz kratek końcowych) w Dolnośląskim Centrum Onkologii z podziałem na 3 pakiety:

Pakiet 1 – usługa we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12: budynkach A, A-1, B, D, H, Breast Unit, Magazyn Odpadów Medycznych, Pracownia Cytostatyczna

Pakiet 2 – usługa w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5,  filii Zakładu Teleradioterapii

Pakiet 3 – usługa w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6,  filii Zakładu Teleradioterapii

OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 593812

SIWZ:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a – Zakres prac

Załącznik nr 2 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cebowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – Projekt umowy AS

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert ZP_PN_51_IT_AW

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania – 03.11.2020