Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/53/18/IT/AW – 08.07.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w zakresie:

1) dokumentacja projektowa układu kanalizacji sanitarnej z dodatkowym przyłączem dla budynku B – Pakiet nr 1

2) wykonanie projektu wykonawczego  rozbudowy sieci strukturalnej w przyziemiu budynku B – Pakiet nr 2

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 570321 o zamówieniu 08.06.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Załącznik nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 2

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4a do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 1

Załącznik nr 4b do SIWZ – Wzór umowy Pakiet nr 2

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU:

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 26.06.2018r