Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/54/18/IEL/AJ-21.06.2018r.

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW DROBNYCH AGD ORAZ CZYSTOŚCIOWYCH Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW.

Pakiet 1 – drobne AGD

Pakiet 2 – środki czystości

Pakiet 3 – art sprzątające

Pakiet 4 – worki foliowe

Pakiet 5 – prześcieradła jednorazowe w rolce

Pakiet 6 – artykuły higieniczno-papierowe

Pakiet 7 – dozowniki

Pakiet 8 – wycieraczki

Pakiet 9 – preparaty czystościowe do stacji dozujących

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

21.06.2018-Ogłoszenie nr 576757

  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

21.06.2018r.-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

21.06.2018r.-Załąznik 1a-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 1 – drobne AGD 

21.06.2018r.-Załączniok nr 1b-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 2 – środki czystości

21.06.2018r.-Załąznik 1c-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 3 – art. sprzatające

21.06.2018r.-Załąznik 1d-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 4 – worki foliowe

21.06.2018r.- Załąznik 1e-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 5 – prześcieradła jednorazowe w rolce

21.06.2018r.-– Załąznik 1f-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 6 – art. higieniczno-papierowe

21.06.2018r.-Załąznik 1g-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 7 – dozowniki

21.06.2018r.- Załąznik 1hArkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 8 – wycieraczki

21.06.2018r.-Załąznik 1i-Arkusz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 9 – preparaty czystościowe do stacji dozujących

21.06.2018r.-Załącznik nr 2Formularz Oferty

21.06.2018r.-Załącznik nr 3-Oświadczenie Wykonawcy

21.06.2018r.-Załącznik nr 4-Projekt Umowy- Dostawa sukcesywna

21.06.2018r.-Załącznik nr 5-Oświadczenie o grupie kapitałowej

  • INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW:

08.08.2018r.-Wyjaśnienie omyłki w kwocie szacowanej- pakiet 4

26-16-2018r.-Informacja nr 1 dla wykonawców-Odpowiedzi na pytania

  • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 

02.07.2018r.-Zestawienie ofert

02.07.2018r. Poprawa zestawienie ofert

  • WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

30.07.2018 r.-pakiet 1, 4, 7-Wybór oferty

30.07.2018 r.-pakiet 3, 5- Wybór oferty

31.07.2018r.-pakiet 9-Wybór oferty

01.08.2018r.-pakiet 6-Wybór oferty

08.08.2018r.-pakiet 8-Wybór oferty 

20.08.2018r.-pakiet 2-Wybór oferty