Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/54/20/IEL/AWO – 05.11.2020r., godz. 10.00

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE:

28.10.2020r. Ogłoszenie

SIWZ:

28.10.2020r. SIWZ

Załącznik-nr-1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik-nr-2 – Zestawienie asortymentowo-ilościowe

Załącznik-nr-3-Formularz-Oferty

Załącznik-nr-4-Wykaz-wykonanych-usług

Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-dysponowaniu-pojazdami

Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-dysponowaniu-sprzętem

Załącznik-nr-7-Oświadczenie-Wykonawcy

Załącznik-nr-8 – Projekt umowy

Załącznik-nr-9-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert – 05.11.2020r.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

12.11.2020r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem: https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html