Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/55/20/LA/JHP- 06.11.2020

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku 18F CHOLINA – 300 dawek 18 F CHOLINY.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem

https://dco.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html