Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/56/18/LZF/RK – 18.06.2018

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę masek unieruchamiających dla pacjentów planowanych do radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu ZP/PN/56/18/LZF/RK  

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 02.07.2018 GODZ. 10:00/10:15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

18.06.2018- ogłoszenie

25.06.2018- ZMIANA OGŁOSZENIA

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

18.06.2018- SIWZ

18.06.2018- ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

25.06.2018- ZMODYFIKOWANY ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

18.06.2018 ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

25.06.2018- ZMODYFIKOWANY ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

18.06.2018 ZAŁ. NR 3- DRUK OFERTY

18.06.2018- ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

18.06.2018- ZAŁ. NR 5- OŚWIADCZENIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

25.06.2018- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

25.06.2018- ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

03.07.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA

WYNIK POSTĘPOWANIA

07.08.2018- WYBÓR