Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/57/18/LAM/JG – 25.06.2018r.

Dostawa aparatury medycznej różnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 7 pakietów.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07 sierpnia 2018r. godz: 10:00/10:15 wynikająca z tego, że ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 23.06.2018r. (sobota) natomiast Zamawiający opublikował całą dokumentację w dniu 25.06.2018r.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Modyfikacje, odpowiedzi:

Po otwarciu ofert: