Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/58/20/IT/AWO – 09.12.2020r., godz. 10.00

Serwis,  konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń, instalacji wentylacji, klimatyzacji (pakiet I i III) oraz  urządzeń i instalacji chłodniczych (pakiet II) dla obiektów i układów:

Pakiet I – Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy,
ul. Iwaszkiewicza 5

Pakiet II – Agregatów wody lodowej zasilających Akceleratory terapeutyczne i Tomografy Komputerowe w Zakładach DCO

* Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5

* Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6

* Wrocław, pl. Hirszfelda 12

Pakiet III – Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6

Termin składania ofert upływa 07.12.2020r.,godz. 10.00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Termin składania ofert upływa 09.12.2020r.,godz. 10.00

OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie – 26.11.2020r.

Ogłoszenie – zmiana 03.12.2020r.

SIWZ:

SIWZ – 26.11.2020r.

SIWZ – zmieniona 03.12.2020r.

Załącznik nr 1a-Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 1 i 3

Załącznik nr 1b- Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 2

Załącznik nr 2 – Zestawienie urządzeń

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 5 – Częstotliwość wykonywanych usług

Załącznik nr 5 – Częstotliwość wykonywanych usług – zmieniony 03.12.2020r.

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Projekt umowy – zmieniony 03.12.2020r.

Załącznik nr 7 – Ilość i doświadczenie personelu serwisu

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 9 – Wykaz usług

Załącznik nr 10 – Wykaz osób

Załącznik nr 11 -Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA AGREGATU

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA KLIMATYZATORA

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA WENTYLATORA

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania i odpowiedzi 03.12.2020r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert – 09.12.2020r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

Przedłuzenie związania z ofertą

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 31.12.2020r.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://dco.logintrade.net/zapytania_email,31646,a7be1228195896ae985f9c015fbe7af8.html